top of page

Länsförsäkringar Gävleborg

Trygghet gör skillnad. För all tid.

Kund   / 

Länsförsäkringar Gävleborg

Under många år har Länsförsäkringar Gävleborg engagerat sig i barn och unga, men kännedomen om det var låg både bland befintliga kunder och allmänhet.
Vi fick uppdraget att ta fram en strategi för hur kunden skulle bli tydligare och nå ut bredare med sitt samhällsengagemang och sin starka lokala förankring. Med utgångspunkt i strategin har vi sedan tagit fram konceptet: Trygghet gör skillnad. För all tid. Konceptet lanserades hösten 2022 och används fortfarande brett i reklamfilmer för TV och sociala kanaler, banners, radio och utomhus.

bottom of page