top of page

2022

Länsförsäkringar Gävleborg

Trygghet gör skillnad. För all tid.

360 kampanj

Strategi

Reklamfilm

Kreativt koncept

Kund   / 

Länsförsäkringar Gävleborg

Under många år har Länsförsäkringar Gävleborg engagerat sig i barn och unga, men kännedomen om det var låg. Både bland befintliga kunder och allmänhet. Vi fick uppdraget att ta fram en strategi för hur kunden skulle bli tydligare och nå ut bredare med sitt samhällsengagemang och sin starka lokala förankring. Med utgångspunkt i strategin har vi sedan tagit fram ett kommunikativt koncept, ett nytt huvudbudskap och en budskapsplattform. Konceptet lanserades hösten 2022 i en bred kampanj med reklamfilmer för TV och sociala kanaler, banners, radio och utomhus över hela regionen.

bottom of page