Culture/
Samtiden

Samhället står mitt i en omställning, på flera plan. Det bubblar av nya idéer och inom nästan alla typer av verksamheter letar vi nya sätt att lösa problem. I samma vända har syftet med varje verksamhet blivit viktigare.

Inte minst för konsumenten. 

 

I undersökning efter undersökning uppger människor att de bryr sig mer om hur ett varumärke tar ansvar, än de bryr sig om varumärkets produkter eller tjänster. Det hänger ihop med att våra val har blivit ett allt viktigare uttryck för vilka vi är. 

 
 

Hello.

Hello.

Category/
Kommunikationen

Det är många som tävlar om vår uppmärksamhet i det dagliga bruset. 

Nu, mer än nånsin, krävs kreativ höjd för att beröra, engagera och aktivera människor. Kommunikationen fungerar alltid helt på mottagarens villkor.
Människor måste vilja ta del av det ni kommunicerar. Därför eftersträvar vi en mänsklig värme i kommunikationen, som hellre signalerar att du duger än tvärtom.

 

Hello.

Hello.

Hello.

People/
Mänskligt

Att jobba mänskligt handlar om att kommunicera på mottagarnas villkor,

att förstå människors olika förutsättningar, hur de rör sig, vad de

bryr sig om – och kommunicera på ett sätt som de kan och vill ta till sig.

Få människor att vilja interagera med ert varumärke. 

 

Många riskerar att missa stora delar av sina potentiella målgrupper för att man går på fördomar och invanda spår. Vi utforskar alltid möjligheten att nå fler människor och i fler kontexter än det förväntade. 

 


 

 

 

 

Company/
Affären

När jobbet är gjort och ni lyckas kommunicera på ett sätt som engagerar era mottagare, då kommer det att påverka affären. Era förändringar kan bli ert starkaste kort när ni gör dem på riktigt och kommunicerar dem på ett kreativt, transparent och trovärdigt sätt.