top of page

ReNorm

Varumärkesarbete

Kund   / 

ReNorm

En förändrare som utmanar arbetslivets ramar. Vi fick uppdraget att forma ett tydligt varumärke som engagerar och utmanar befintliga normer och hierarkier i arbetslivet. Utgångspunkten var ett befintligt men okänt varumärke. Det strategiska arbetet ledde fram till ett nytt namn och togs sedan ut i bl a en visuell identitet, en webb och löpande arbete med att skapa innehåll och ringa in aktuella samtalsämnen inom arbetslivet.

bottom of page